Blog · June 26, 2021

Mengapa Orang Bergabung serta Partai Komunis Tiongkok

Sang Veteran

Su Xiaodong jebrol lima tarikh selepas Komunis memproklamasikan Republik Rakyat atas tarikh 1949 selepas kontak senjata darah daging yg memenatkan, dengan bergugus-gugus serta Partai atas baya sepasang puluh tarikh.

“Saat itu, sekalian jejaka Tionghoa bercita-cita bakal bergugus-gugus serta Partai,” katanya. “Itu sangat rasian yg suah rentang waktu dihargai.”

Setelah mangkir maktab momen taruna akibat Revolusi Kebudayaan—iso- dasawarsa kemelut ketatanegaraan yg merobohkan yg lambat diakui Beijing selaku kealpaan—Su berperang berisi percekcokan mini China-Vietnam atas 1979.

Reformasi pekan yg menguntit lambat menyalin China sebagai kekebalan perdagangan walakin melahirkan modifikasi ideologis “luhur” ransum Su atas momen itu selepas berkecambah dalam kala Mao Zedong, adam berumur 67 tarikh itu menghaki.

“Sebagai elemen Partai, ana perlu menganjuri refleksi terakhir ini dengan memakai orang-orang setujuan,” katanya.