Blog · August 18, 2021

Prosesi Asyura Muharram dekat Virginia

Virginia, AS,

Prosesi Asyura Muharram kepada mengenang Imam Husein bersama perdua sahabatnya yg mempersembahkan sama mereka dekat Karbala diselenggarakan sama Pusat Muhammadiyah Negara Bagian Virginia bersama dihadiri sama sebanyak luas pelayat.

Marsiya Khuwan segera mendidikasikan Marsiya bersama selamat dekat pias prosesi.

Zulfiqar Kazmi mengabarkan bahwa Imam Hussain bersama perdua syuhadanya dekat ruang lingkup Karbala sudah berdedikasi tiada sahaja kepada pengikut Islam namun jua kepada orang-orang tertindih semenjak sekalian baya.

Pembicara beda, terlibat perempuan, menyanjung dedikasi Imam Hussein bersama perdua sahabatnya. Prosesi mengalahkan jarak yg ditentukan semenjak Prince William County bersama berpisah dekat County Center.